Misije

missions_min Matej 28:19 kaže: "Zato idite i učinite sve narode. . . "To je želja Prve baptističke crkve pridržavati uputa Gospodinove.

Ispod ćete naći ime svakog ministarstva angažmana. Ako želite više informacija o pojedinom ministarstvu, jednostavno kliknite na ime ministarstva želite znati više o tome.

Arkansas Krstitelja Dječji dom

Košarica Ministarstvo

Bonus bodovi Ministarstvo

Briga Touch prošivanje Ministarstvo

Ministarstvo Cookie

Katastrofa Ministarstvo

Prvi odgovor Ministarstva

Božja Pružanje Odjeća ormar

Žene u misije