Primeiro Ministerio Response

O Ministerio Response Primeiro é un ministerio evangelístico en que cando xorde unha necesidade, os membros da Primeira Ministerio Response son os primeiros en responder coa súa vontade de axudar.