Ministerio Puntos de Bonos

Traendo

Noso

Necesidades

Ata o

Salvador

tutor1_min tutor_min

O Ministerio Bonus Points é un programa de "GRATUÍTA" lendo titoría que a Primeira Igrexa Batista comezou no outono de 2008 O obxectivo do programa é axudar nenos en idade escolar que quedaron atrás nas súas habilidades de lectura. Clases de reforzo están dispoñibles o martes e xoves pola tarde con inicio ás 03:45 Temos prazas para máis alumnos.

Quizais é un pai que ten un fillo que precisa de axuda ou quere saber máis sobre os Puntos de Bonos Ministerio. Quizais lle gustaría participar do Ministerio Puntos de Bonos por ofrecer o seu tempo dando clases un estudante. Non é necesario ter o ensino, titoría coñecemento ou adestramento antes de que poida participar. Os voluntarios son sempre necesarios nos puntos de bonos do Ministerio.

Se quere saber como matricularse seu fillo na Bonus Points programa de titoría Ministerio, por favor, un correo-e e incluír o seu nome, número de teléfono durante o día, o nome do neno, idade e grao actual na escola.

Se desexa saber como pode voluntariamente para axudar como un titor ou voluntario nunha área diferente no Ministerio Bonus Points, por favor, un correo-e e incluír o seu número de teléfono nome, día e como quere axudar.