اتصال با کلیسای باپتیست نخست

خوش آمدید، 918x350_min ما خیلی خوشحالیم که شما اینجا هستید در وب سایت ما و ما خیلی دوست دارم به شما در اینجا با ما در اولین کلیسای باپتیست.

ما در دسترس، یک کارت اتصال که شما اینجا در این صفحه مشاهده کنید. اگر شما می توانید، لطفا این فرم را پر و ارسال آن به ما. این آرزوی ما برای کمک به شما و خانواده خود را با ما در ارتباط به راحتی امکان پذیر است. با پر کردن فرم این صفحه کمک خواهد کرد که ما انجام می دهید که بهتر است. با تشکر از شما و خدا به تو برکت دهد!

نظرات و یا سوالات استقبال می شود.

* نشان دهنده فیلد ضروری
CAPTCHA Image
تصویر تازه کردن