وزارت کوکی

d8ef7a56098e90e047f4e435ce370861_lfwm_min

وزارت کوکی از اولین کلیسای باپتیست رسد به خارج از اعضای خانواده و دوستان بیماران ICU در مرکز پزشکی فارست شهر.

خانمها خدمت در این وزارت بازدید از مرکز پزشکی فارست شهر اتاق انتظار ICU دو یا سه بار در هفته. کوکی ها، تنقلات و devotionals به اعضای خانواده و دوستان بیماران ICU و خانم ها تحویل داده خوشحالم که نماز با اعضای خانواده و دوستان بیماران ICU هر زمان که آنها مجاز به انجام این کار خواهد بود.

اگر شما علاقه مند به کمک به تهیه شده توسط کوکی ها و یا تنقلات، کنار هم قرار دادن سبد و یا ساخت بازدیدکننده داشته است به مرکز پزشکی فارست شهر اتاق انتظار ICU هستند، لطفا با ساندرا برک.