بزرگسالان ارشد (عصر طلایی) وزارت

گروهی از افراد ارشد

در تلاش برای حفظ بزرگسالان ارشد فعال، طلایی وزارت سن انواع چیز را به انجام و مکان برای بزرگسالان ارشد فراهم می کند. چهار به سفرهای کوتاه پنج روزه، سفر روز از قبیل بیرون رفتن برای ناهار یا شام در مکان هایی مانند شام تئاتر موری، موزه ها، خرید و یا جاهای دیگر مورد علاقه. روز سرگرم کننده برنامه ریزی شده در مورد یک بار در ماه به بازی بازی، کمک هزینه تحصیلی و انجام دیگر فعالیت های سرگرم کننده است.

"مبارک Dayers" زمان از یاران و بیشتر برای بزرگسالان ارشد همراه با کلیساهای دیگر است. "مبارک Dayers" یک وزارتخانه تحت حمایت کلیسای باپتیست اول است.