وزارت موسیقی

سمفونی، موسیقی پس زمینه برداری material1_min

موسیقی بخش بسیار مهمی از هر سرویس عبادت است. کتاب مقدس می گوید، "یک سر و صدا لذت بخش، نزد خداوند، تمام زمین های شما. خدمت به خداوند با خوشحالی: قبل از حضور او را با آواز آمده «آواز 100:1-2.

در اطاعت از دستور خداوند ما یک گروه کر بزرگسالان، بانوان گروه، گروه مردان و گروه ستایش بزرگسالان است. خدمات عبادت ما خواهد انواع موسیقی از سرودهای مورد علاقه به موسیقی پرستش معاصر همراه با ویژه خواند که توسط یک فرد و یا بیشتر باشد. هر آهنگ که ما در اولین کلیسای باپتیست آواز خواندن ما آواز خواندن را به افتخار و عبادت افزایش یافته است نجات دهنده عیسی مسیح است.