چه می توان داشت هنگام بازدید از اولین کلیسای باپتیست؟

خوش آمدید، 918x350_min در اولین کلیسای باپتیست در فارست شهر، آرکانزاس ما همیشه خوشحال به بازدید کننده در هر یک از خدمات ما است. ما ما بهترین را انجام خواهد داد را به بازدید خود را با ما به عنوان لذت بخش برای شما و خانواده خود را به عنوان امکان پذیر است. کاربران از اولین کلیسای باپتیست می خواهد خود را به شما معرفی با یک لبخند بر روی صورت خود و استقبال صمیمانه، دست دادن و یا در آغوش گرفتن.

در طول زمان به شما خوش آمد خواهد شد، یک کارت و قلم بازدید کننده شده توسط یکی از ushers ما داده شده است. قلم هدیه رایگان ما به شما و ما را از راه گفت، "با تشکر از شما برای بازدید از اولین کلیسای باپتیست." هر بار که شما با استفاده از قلم و یا آن را ببینید، ما امیدواریم که که شما برای اولین کلیسای باپتیست دعا. ما می خواهیم به یک گزارش از بازدید شما با ما و ما امیدواریم که شما یک لحظه برای پر کردن کارت از بازدید کنندگان سپس آن را رها کنید در صفحه ارائه زمانی که آن را به تصویب می رسد.

در طول خدمات عبادت ما به شما موسیقی که محدوده از سرودهای به موسیقی معاصر عبادت لذت ببرید. همچنین ممکن است موسیقی های خاص ارائه شده توسط گروه کر پناهگاه ما، خانم ها و یا گروه، افراد مردان در کلیسا و بیشتر. کلمات هر یک از آهنگ جماعت بر روی یک صفحه نمایش بزرگ بینی به طوری که شما می توانید رایگان برای بالا بردن دست خود را، کف زدن، می گویند تسبیح، آمین یا حتی ستایش پروردگار. این تمایل ما به شما را تا حد ممکن راحت به عنوان ما با هم عبادت است.

کشیش ارشد ما، دکتر جین کراولی کلام خدا باز خواهد شد و به اشتراک گذاری یک پیام که خدا بر قلب خود گذاشته است. شما را پیدا خواهد کرد که دکتر کراولی ارائه پیام به آسانی قابل درک و معنی دار که شما می توانید به زندگی هر روز اعمال می شود.

به طور معمول خدمات عبادت است حدود یک ساعت. با این حال ما در تلاش برای پیروی از رهبری خدا و ممکن است بار است که از این سرویس بیش از یک ساعت با توجه به خدا صحبت کردن به مردم و کسانی که مردم از آمدن به جلو است وجود دارد. اگر سرویس عبادت ما بیش از یک ساعت می رود لطفا در پناهگاه ما با روح نماز باقی می ماند به طوری که وجود خواهد داشت بدون تداخل با خدا در حال حرکت در میان ما.

پس از زمان دعوت خدمات عبادت ما با یک آهنگ را رد کرد. دکتر کراولی و همسرش آلیسون خواهد شد منتظر در درب جلوی محراب به طوری که آنها می توانند شما را ملاقات و با تشکر از شما برای بازدید از اولین کلیسای باپتیست در فارست شهر، آرکانزاس.