First Response ministeerium

First Response Ministeerium haardega ministeeriumi mis siis, kui vajadus tekib, First Response ministeeriumi liikmed on esimesed, kes reageerivad oma valmisolekut aidata.