Πρώτη Υπουργείο Response

Η πρώτη Υπουργείο Response είναι ένα υπουργείο προσέγγισης στην οποία, όταν προκύπτει ανάγκη, τα μέλη της First Response υπουργείου είναι οι πρώτοι που να ανταποκρίνεται με προθυμία τους να βοηθήσουν.