Αποστολές

missions_min Ματθαίος 28:19 λέει, «Πορευθέντες λοιπόν, και κάντε μαθητές όλα τα έθνη. . . «Είναι η επιθυμία της First Baptist Church να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Κυρίου.

Παρακάτω θα βρείτε το όνομα του κάθε υπουργείου προβολής. Αν θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο υπουργείο, απλώς κάντε κλικ στο όνομα του υπουργείου θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά.

Αρχική Αρκάνσας Προδρόμου Παιδική

Υπουργείο Καλάθι

Πόντοι Μπόνους Υπουργείο

Φροντίδα Touch γεμίσει Υπουργείο

Cookie Υπουργείο

Καταστροφή Υπουργείο Αρωγής

Πρώτη Υπουργείο Response

Πρόβλεψη του Θεού ντουλάπα ρούχα

Οι γυναίκες στην αποστολή