Υπουργείο Γυναικών

Μην ανησυχείτε κυρίες! Θα υπάρξουν επικείμενες δραστηριότητες, ώστε να παρακολουθούν για λεπτομέρειες! Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη και τις προσευχές σας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Γραφικές μας μελέτες!

Janet Benson

Πρόεδρος Υπουργείο Γυναικών