Ministeri de la Música

Simfonia-music-fons-vector-material1_min

La música és una part molt important de qualsevol servei d'adoració. La Bíblia diu, "faci un soroll alegre al senyor, tota la terra. Servir el Senyor amb alegria: Veniu davant la seva presència amb alegria "Salm 100:1-2 ..

En obediència al mandat del Senyor tenim un cor d'adults, senyores conjunt, conjunt dels homes i el grup de lloança d'adults. Els nostres serveis d'adoració de contenir una varietat de música dels himnes favorits de la música d'adoració contemporània, juntament amb especial cantada per una persona o més. Cada cançó que cantem a la Primera Església Baptista cantem per honrar i adorar el nostre Salvador Jesucrist Ressuscitat.