Ministeri de Música

Cor d'Adults Assaig

@ 16:45 Tardes diumenge

_________________________________________

Estem feliços d'haver vingut

Els assajos @ 17:15 Tardes diumenge

Tots són benvinguts!

_______________________________________________

La música és una part molt important de qualsevol servei d'adoració. La Bíblia diu, "faci un soroll alegre al senyor, tota la terra. Servir el Senyor amb alegria: Veniu davant la seva presència amb alegria "Salm 100: 1-2 ..

En obediència al mandat del Senyor que tenim un grup de lloança del cor d'adults, senyores conjunt, conjunt dels homes i d'adults. Els nostres serveis d'adoració de contenir una varietat de música dels himnes favorits de la música d'adoració contemporània juntament amb especial van cantar per una persona individual o més. Cada cançó que vam cantar a la Primera Església Baptista cantem per honrar i adorar el nostre Salvador Jesucrist Ressuscitat.