Sobre nosaltres

2012-FBC-Building_min

A la Primera Església Baptista a Forrest City, Arkansas ens comprometem a servir a la nostra comunitat total i compartir l'Evangeli fins als confins de la terra. Per tal que portem a terme aquesta tasca, estem constantment buscant noves i creatives maneres de compartir la nostra fe i estem buscant a afegir nous ministeris que arribaran més enllà de les nostres parets.

Sabem que la vida cristiana no és un destí sinó un viatge que requereix confiança en un Déu que no canvia. Hem deixat de fer, i hem començat a preguntar: "Què vol Déu de fer a través nostre?" Tenim límits al que tenim el poder per fer-ho "El que podem fer per Déu?"; Déu no té límits! Com a poble de Déu que munten en aquest camí de fe junts i estan aprenent que quan condueix a Déu, Déu supleix totes les nostres necessitats.

El convidem a unir-se a nosaltres en aquest viatge. És alhora desafiant i emocionant i les recompenses són fora d'aquest món.