Детски Министерство

Awana

Маркирайте календарите си!

Сряда, 3 септември RD

18:00

Моля, да бъде в молитва за учители и помощници. Ако бихте искали да помогне с Awanas моля свържете се с Opal Chapman или офиса църква.

_______________________________________________

деца-служение

Ние имаме прекрасни Детски Министерство тук в Първа баптистка църква! Нашите работници са родени отново християни и тяхното желание е да превърнем Детския Министерство на възможно най-доброто. Това е най-голямото ни желание, че вашите деца ще дойдат да се доверят на Исус като личен своя Господ и Спасител и да растат духовно, тъй като те научат повече за Библията всяка седмица.