Министерства

За повече информация за едно от тези министерства, моля, кликнете върху името на министерството, което искате да научите повече за това.

Детски Министерство

"Hott" Младежки министерство

Железни мъже Министерство

Music Министерство

Старши Adult (Golden Age) Министерство

Дамски Министерство

- Предано Fit (жените Christian аеробно упражнение клас)